C. Organizační část


Zabezpečení evakuace


Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.


Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů. Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.


Evakuační plán

Evakuační plán umístěn v příloze E.9. Evakuační plán obce Tišice.


Evakuační místa

Jako evakuační střediska slouží určené objekty na katastru obce Tišice (Evakuační plán obce Tišice) nebo jiná určená místa na území Středočeského kraje vně záplavových území (seznam HZS STČ). Jako místa shromažďovací pro následný transport evakuovaných osob slouží určené objekty na katastru obce.


Evakuační trasa v obci

Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Tišice do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.


Evakuační místa TIŠICE v POVIS

 1. OÚ Tišice - místo shromáždění, adresa: Marie Podvalové 334, 277 15 Tišice

 2. Mateřská školka Tišice - kapacita 50 osob - možnost vaření, tel.: 315 696 499, mobil: 776 102 613, adresa: U Školky 271, 277 15 Tišice

 3. Základní škola Tišice -  kontakt : tel. 315 696 504, adresa: Školní 74, Kozly, 277 15 Tišice, ředitel školy: Mgr. Jelínek Pavel                                                                                                               možnost nouzového ubytování, stravování, kapacita 140 osob


Mapa evakuačních míst