Ohrožené a ohrožující objekty


Území obce Tišice je ohroženo povodněmi. K určení ohrožených objektů se vychází ze stanovených záplavových území zpracovaných Povodím Labe, s. p. Hradec Králové, která jsou přílohou tohoto povodňového plánu.


Id.

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Obec

Umístění

Převažující účel budovy

Aktivní zóna

Odkaz  

1031345433

Košátecký p. (113060000100)

2,7

2,3

Areál bývalého ZD Tišice

Tišice

levý břeh

Zemědělství

ne

 

1031345434

Košátecký p. (113060000100)

1,87

1,87

Bothe-Schnitzius CZ Tišice, s.r.o.

Tišice

pravý břeh

Garáže

ne

 

2241

Kozelská tůň (113050000500)

3,1

3,1

část obce u odvodňovacího příkopu

Tišice

levý břeh

Obytné budovy

ne

 

1031345437

Kozelská tůň (113050000500)

2,85

2,85

Chatová oblast I. - ul. V úvoze

Tišice

pravý břeh

Rekreační objekty

ne

 

1031345438

Kozelská tůň (113050000500)

2,8

2,8

Chatová oblast II. - ul. Pod Chatami

Tišice

pravý břeh

Rekreační objekty

ne

 

1031345439

Kozelská tůň (113050000500)

2,6

2,6

Chatová oblast III. - ul. Na vejskoku

Tišice

pravý břeh

Rekreační objekty

ne

 

1031345440

Kozelská tůň (113050000500)

2,1

2,1

Chatová oblast IV. - ul. Pod Chatami

Tišice

pravý břeh

Rekreační objekty

ne

 

1031345441

Kozelská tůň (113050000500)

2,0

2,0

Chatová oblast V. - ul. Pod Chatami

Tišice

pravý břeh

Rekreační objekty

ne

 

1031345442

Kozelská tůň (113050000500)

1,87

1,87

Chatová oblast VI. - ul. Na vejskoku

Tišice

pravý břeh

Rekreační objekty

ne

 

1031345443

Kozelská tůň (113050000500))

1,8

1,6

Chatová oblast VII. - ul. Na ladech

Tišice

pravý břeh

Rekreační objekty

ne

 

1031345363

Labe (100010000100)

852,4

852,4

Obytná zástavba - ul. Kostelecká

Tišice

pravý břeh

Obytné budovy

ne

 

1031345358

Labe (100010000100)

851,6

851,6

Obytná zástavba - ul. Labská

Tišice

pravý břeh

Obytné budovy

ne

 

1031345365

Košátecký p. (113060000100)

1,3

1,3

Obytná zástavba - ul. Mlékojedská

Tišice

pravý břeh

Obytné budovy

ne

 

1031345364

Labe (100010000100)

852,1

852,1

Obytná zástavba - ul. Na Čihadlech

Tišice

pravý břeh

Obytné budovy

ne

 

1031345357

Labe (100010000100)

851,5

851,5

Obytná zástavba - ul. Na Doubí

Tišice

pravý břeh

Obytné budovy

ne

 

1031345367

Košátecký p. (113060000100)

1,1

1,1

Obytná zástavba - ul. U Jezera

Tišice

pravý břeh

Obytné budovy

ne

 

1031345368

Košátecký p. (113060000100)

1,08

1,08

Obytná zástavba - ul. U Lípy

Tišice

pravý břeh

Obytné budovy

ne

 

1031345366

Košátecký p. (113060000100)

1,09

1,09

Obytná zástavba - ul. U Strouhy

Tišice

pravý břeh

Obytné budovy

ne

 

1031345369

Košátecký p. (113060000100

1,8

1,8

Obytná zástavba Tišice - ul. Mělnická

Tišice

levý břeh

Obytné budovy

ne

 

1031345431

Košátecký p. (113060000100)

2,6

2,6

Sklad - GWED, s.r.o.

Tišice

levý břeh

Zemědělství

ne

 

1031345432

Košátecký p. (113060000100)

2,62

2,62

Sklad - Tišice Realty s.r.o.

Tišice

levý břeh

Zemědělství

ne

 

2001

Labe (100010000100)

847,7

846,8

téměř celý areál odkaliště na PB

Tišice

pravý břeh

Průmysl

ne

 

1031345435

Košátecký p. (113060000100)

1,9

1,9

TIMI - MAXI s.r.o.

Tišice

pravý břeh

Garáže

ne

 

1031345436

Košátecký p. (113060000100)

2,0

2,0

Zahradnictví - Ing. Čestmír Böhm

Tišice

levý břeh

Zemědělství

ne

 

 


OHROŽENÉ A OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY dPP Tišice v POVIS


Povodeň při opuštění koryta toku Labe zaplavuje obytnou zástavbu na pravém břehu, která je tvořena rodinnými domy a rekreačními chatami, v intravilánu obce Tišice.


Ohrožené objekty obce Tišice na toku Labe

Povodňové epizody z řeky Labe s uvážením kratších bleskových epizod z jejích přítoků Košáteckého p. a Tišického p. na katastru obce - zalévají záplavové území obce Q100 a postihují značnou část zástavby obce Tišice. Ohroženými objekty vlivem zvýšení hladiny řeky Labe mohou být zejména rodinné domy a doplňkové objekty.


Tab. 7   Ohrožené objekty (řeka Labe) – jihozápadní část obce Tišice

Název subjektu

Účel

Pořadí

Vlastník

Objekt

č.p.

n-letost minimálního ohrožujícího průtoku

Obytná zástavba - ul. Na Doubí

 

Mapa >>

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

1.

Hron Zdeněk

49

Q100

2.

Franc Václav

55

Q100

3.

Protiva Rudolf

41

Q100

4.

Škirda Julius

37

Q100

5.

Šulc Václav

38

Q100

6.

Čemusová Jana

39

Q100

7.

Pittnerová Božena

40

Q100

8.

Kostková

46

Q100

9.

Pazderová Ludmila

52

Q100

10.

Havláková Jindra

7

Q100

11.

Vobořil Antonín

32

Q100

12.

Kratochvíl Jaroslav

56

Q100

13.

Kloudová Jiřina

54

Q100

14.

Blahutová Anna, Fürst Jiří

135

Q100

15.

Pazdera Karel

25

Q100

16.

Čemus Pavel

62

Q100

Obytná zástavba - ul. Labská

 

Popis >>

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

17.

Krausová Jana

75

Q100

18.

Vocílková Alena

18

Q100

19.

Kaiser Josef

72

Q100

20.

Kříž Václav

13

Q100

21.

Růžička Ladislav

64

Q100

22.

Janečková M.

147

Q100

23.

Pavlík Richard

115

Q100

24.

Oplt Vladimír

24

Q100

25.

Hlaváčková Růžena, Hlaváček Josef, Hlaváček Bořivoj

19

Q100

26.

Turková Věra

8

Q100

27.

Bašta Josef

86

Q100

28.

Hlaváček David

22

Q100

29.

Koller Josef

63

Q100

30.

Šipula

29

Q100

31.

Máca Bohumil

79

Q100

32.

Svobodová Michaela

80

Q100

33.

Laudová Hana

113

Q100

34.

Preus Alexandr

154

Q100

35.

Kochlöfel František

61

Q100

36.

Miškanič Michal

65

Q100

37.

Kubešová Marie

4

Q100

38.

Gombášová Eva

66

Q100

39.

Plicková Růžena

5

Q100


Tab. 8   Ohrožené objekty (řeka Labe) – západní část obce Tišice

Název subjektu

Účel

Pořadí

Vlastník

Objekt

n-letost minimálního ohrožujícího průtoku

Obytná zástavba - ul. Kostelecká

 

Mapa >>

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

40.

 

Křížová Jaroslava

144

Q100

41.

Hejtyk Boh.

15

Q100

Obytná zástavba - ul. Na Čihadlech

 

Mapa >>

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

42.

Černý Jaroslav

148

Q100

43.

Hampl Václav

133

Q100

44.

Formánek Karel

160

Q100

45.

Vít Karel

143

Q100

46.

Vocová M.

152

Q100

47.

Caprata Jaroslav

136

Q100

48.

Voříšek J.

146

Q100

49.

Pokorná Věra

149

Q100

Obytná zástavba - ul. Mlékojedská

 

Mapa >>

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

50.

Hovorková Věra

76

Q100

51.

Vackovi

83

Q100

52.

Lásková Vlasta

102

Q100

53.

Stránský Václav

136

Q100

54.

Sahula Josef

54

Q100

55.

Maršík Miroslav

55

Q100

56.

Šulcová Irena

56

Q100

57.

Kratochvíl Josef

59

Q100

58.

Váša Petr

65

Q100

Obytná zástavba - ul. U Strouhy

 

Mapa >>

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

59.

Pejcha Zdeněk

86

Q100

60.

Čemusová Eliška

81

Q100

61.

Svoboda Milan, Svobodová Anna

77

Q100

62.

Tislická Štefanie

87

Q100

63.

Chocholatá Božena, Skála Martin

79

Q100

64.

Žádník Jaroslav

87

Q100

Obytná zástavba - ul. U Jezera

 

Mapa >>

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

65.

Gaudník Milan

150

Q100

66.

Kos Lumír

145

Q100

67.

Hanzlová Anna

129

Q100

68.

Palička Josef

136

Q100

69.

Rychnovský Karel

131

Q100

70.

Habler Josef

170

Q100

Obytná zástavba - ul. U Lípy

 

Mapa >>

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

71.

Krulich Miroslav

44

Q100

72.

Štolba Bohuslav

51

Q100

73.

Šnek Stanislav

28

Q100

74.

Junková Kateřina

27

Q100

75.

Zvelebilová Marie

45

Q100

76.

Čápová Marie

58

Q100

Obytná zástavba Tišice - ul. Mělnická

 

Mapa >>

Rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

77.

Frydrychová Zdena

66

Q100

78.

Pohuněk Pavel

67

Q100

79.

Daslík Mil.

73

Q100

80.

Dlouhá Karla

72

Q100

81.

Bouša Jiří

71

Q100

82.

Ditrichová Jarmila

60

Q100