E.6. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity.


Hlásný profil Kostelec nad Labem kategorie A na řece Labe


Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací.


Hlásný profil - HP C1 TI

Hlásný profil - HP C2 TI

Hlásný profil - HP C Košátky