Historické povodněNa území obce Tišice se v minulosti vyskytly jak zimní a jarní povodně zapříčiněné táním sněhové pokrývky v kombinaci s deštěm či ledovými jevy a také letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Následující tabulka uvádí přehled vybraných nejvyšších zaznamenaných vodních stavů, průtoků a jejich doby opakování v hlásném profilu Labe, Brandýs nad Labem.

Údaje o nejvyšších známých povodních v hlásném profilu Labe, Brandýs nad Labem:

Březen 1999, kulminace při 444 cm (kulminační průtok 708 m3/s).

Březen 2000, kulminace při 514 cm (kulminační průtok 1020 m3/s).

Leden 2002, kulminace při 455 cm (kulminační průtok 516 m3/s).

Leden 2003, kulminace při 449 cm (kulminační průtok 782 m3/s).

Důležitým poznatkem pro hodnocení území jsou údaje o výskytu historických povodní.

Správní území obce Tišice bylo zasaženo povodněmi v r. 2006 a 2013.


Průběh povodně v roce 2006 byl následující:

Dne 28. 3. byl vyhlášen I. stupeň povodňové aktivity.

Dne 29. 3. byl vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity.

Dne 30. 3. byl vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity.

Dne 1. 4. byl vyhlášen stav nebezpečí hejtmanem Středočeského kraje.

Dne 2. 4. 23.00 hod byl vyhlášen stav nouze trvající do 19. 4.


Průběh povodně v roce 2013 byl následující:

Dne 3. 6. 13:00 hod byl vyhlášen I. SPA.

Dne 4. 6. 15:00 hod byl vyhlášen II. SPA.

Dne 12. 6. 11:00 hod byl zrušen II. SPA.

Dne 13. 6. 13:00 hod byl zrušen I. SPA.