Charakteristické průtoky řeky Labe a Košáteckého potoka


Labe a Košátecký potok: N - leté průtoky, dle Českého hydrometeorologického ústavu Praha, p.o. z roku 2014.


Tab. 1   N-leté průtoky [m3/s] Labe dle ČHMÚ Praha

Profil

Q1

Q5

Q10

Q50

Q100

Brandýs nad Labem

staničení 865.12 km

s plochou povodí 13 109,19 km2

441

754

895

1230

1390

Kostelec nad Labem

staničení 856.92 km

s plochou povodí 13 183,73 km2

442

755

896

1240

1390

Mělník

staničení 836.65 km

s plochou povodí 41 831,53 km2

1080

2060

2520

3640

4150

Pod obcí Tišice pokračuje řeka Labe dále k severozápadu přes Libiš, Oříství a Kly do Mělníka, kde přibírá řeku Vltavu.


Tab. 2   N-leté průtoky [m3/s] Košáteckého potoka dle ČHMÚ Praha

Profil

Q1

Q5

Q10

Q50

Q100

Košátky

Košátecký potok ř.km 13,90

s plochou povodí 147,34 km2

3,00

8,30

11,4

20,9

26,0

 


Místa ovlivňující odtokové a průtočné poměry na Labi

Spád toku a hladina vody v korytě Labe v zájmovém území je ovlivňována těmito objekty:

  • ř.km 843,133 - (6,146) - Zdymadlo Obříství
  • ř.km 850,320 - (12,997) - Zdymadlo Lobkovice
  • ř.km 857,420 - (20,127) - Zdymadlo Kostelec nad Labem
  • ř.km 865,080 - (27,878) - Zdymadlo Brandýs nad Labem

(Uvedena Evropská kilometráž s nulou při ústí Labe do Severního moře a v závorce uvedena stará kilometráž s nulou u Mělníka.)