Správci vodních toků a vodoprávní úřad

Povodí Labe, s.p. 

ředitelství podniku, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

Tel.: 495 088 111, Fax: 495 407 452       www.pla.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba – VH Dispečink Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové - tel.: +420 495 088 720, 730; fax: +420 495 088 733; e-mail: vhd@pla.cz


Přímý výkon správy toků:

Povodí Labe, s. p. - Závod Střední Labe, Teplého 2014, 531 56 Pardubice


Přímá správa vodních toků:

Labe                               ČHP 1-05-04                      ID toku (CEVT): 10 100 002

Košátecký potok           ČHP 1-05-04-0550              ID toku (CEVT): 10 100 086

Tišický potok                ČHP 1-05-04-0540              ID toku (CEVT): 10 185 643

Bezejmenný tok            ČHP 1-05-04-0340              ID toku (CEVT): 10 182 926 

Bezejmenný tok            ČHP 1-05-04-0360              ID toku (CEVT): 10 182 832


Provozní středisko

Povodí Labe, s.p., PS Mělník, Pražská 2202, 276 01 Mělník

Povodí Labe - p. Tůma, telefon: +420 315 622 400 (mobil: +420 602 495 460)

Poříčný: Vaniš Roman, tel. mobil: +420 721 410 975


Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Tel.: 729 922 111, fax: 729 922 139

Email: epodatelna@spucr.cz, web: www.spucr.cz


Přímá správa vodních toků:

Kozelská tůň                                 ČHP 1-05-04-0360  ID toku (CEVT): 10 182 856

Odpad Lobkovice větev C           ČHP 1-05-04-0360  ID toku (CEVT): 10 182 857

Bezejmenný tok                            ČHP 1-05-04-0360  ID toku (CEVT): 10 182 858


Vodoprávní úřad

Odbor životního prostředí, ochrany ovzduší a odpadního hospodářství

Adresa: Odbor životního prostředí, Kojetická 1028, Budova MěÚ Neratovice

Vedoucí odboru: Ing. Petr Svoboda

tel.: 315 650 334, mobil: 606 418 879, e-mail: petr.svoboda@neratovice.cz

Oddělení vodního hospodářství

Irena Oravcová, tel.: 315 650 357, e-mail: irena.oravcova@neratovice.cz

Bc. Miroslav Tichota, tel.: 315 650 339, e-mail: miroslav.tichota@neratovice.cz