Ledové jevy

V Tišicích dochází k výskytu ledových jevů na toku Labe, předcházejícího úseku toku.

Místa  s  výskytem ledových jevů v dPP Tišice v POVIS