Hlásné profily v dPP obce Tišice


Na řece Labe

Hlásný profil kategorie C - HP C 75 – Brandýs nad Labem - Stará Boleslav – Labe – v ř. km 865,120, správce ČHMÚ Praha, p.o.

Rozhodným hlásným profilem Tišice na řece Labe je hlásný profil kategorie A - HP A Kostelec nad Labem – Kostelec nad Labem – Labe – v ř. km 856,92, správce ČHMÚ Praha, p.o.


Na Košáteckém potoce

Rozhodným hlásným profilem Tišice na Košáteckém potoce je hlásný profil kategorie C – HP C Košátky – obec Košátky – Košátecký potok – v ř.km 13,90, správce ČHMÚ Praha, p.o.


Na toku Kozelská tůň

Rozhodným hlásným profilem Tišice na toku Kozelská tůň je hlásný profil kategorie C – HP C1 TI – obec Tišice – Kozelská tůň – most v ř.km 2,656, správce obec Tišice. Je vybaven ultrazvukovým čidlem s automatizovaným přenosem měření na server obce. Tento hlásný profil je zaveden na webovou aplikaci dPP obce Tišice.


Na bezejmenném toku ID 10182858

Rozhodným hlásným profilem Tišice na bezejmenném toku ID 10182858 je hlásný profil kategorie C – HP C2 TI – obec Tišice – toku ID 10182858 – v ř.km 0,760, správce obec Tišice. Je vybaven ultrazvukovým čidlem s automatizovaným přenosem měření na server obce. Tento hlásný profil je zaveden na webovou aplikaci dPP obce Tišice.


Srážkoměrné stanice

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Tišice jsou na webovou aplikaci dPP Tišice zařazeny:

  1. Srážkoměr Tuhaň (Tuhaň), ve správě ČHMÚ Praha, p.o.;
  2. Srážkoměr Brandýs nad Labem (Brandýs n. L.), ve správě ČHMÚ Praha, p.o.;