E.9. Evakuační plán obce Tišice1. Evakuovaní občané

Dle seznamu domů a chat v zátopovém území

Umístění evakuovaných občanů:

 • Základní škola v Kozlech
 • Mateřská škola v Chrástu
 • Restaurace „U Studených“ v Kozlech

Zodpovídá: Zvelebil Zdeněk2. Dopravní prostředky

 • Hradec Karel
 • Kouba Petr                                     -        nákladní AVIA
 • Šťastný Milan                                -        nákladní AVIA


3. Materiál pro záchranné práce

Zajišťuje: 

 • ŠKOLKY Knížecí Dvůr - Ing. Nejedlý, nářadí, malé mech. prostř. tel .: 315 698 122, 315 698 123
 • PIKASO - pískovna - Ing. Hruš, tel.: 315 696 443 nakladač, písek
 • OÚ - pytle, ochranné pomůcky, tech. zabezpečení hlídek


4. Náhradní spojení

Železniční trať Praha - Turnov nebude zatopena, hlavní přístupové komunikace do obce - tj. ulice Mělnická, Boleslavská, Kostelecká nebudou zatopeny, proto není nutné náhradní dopravu zajišťovat.        5. Náhradní zdroj vody

Pro občany s vlastním zdrojem vody (studny) budou sloužit výtokové stojany místní vodovodní sítě.

V případě poškození vodovodní sítě, zdrojem pitné vody budou studny občanů v nezatopené části obce, příp. cisternové vozy VAK Kladno Mělník.6. Zabezpečení stavování

Zabezpečení:

 • Hospoda „Na Hřišti“,                    
 • Hostinec „ U Kocoura“,
 • Školní jídelna ZŠ, OÚ Tišice, Kozly, tel.: 315 696 504, 315 698 414
 • Školní jídelna MŠ, OÚ Tišice, Chrást, tel.: 315 696 499, 315 698 240


Vypracoval: Veselý Pavel

 

Dne: 3. 1. 2011

                                                                                                   Schválil:  Končel Pavel