Příslušné související povodňové komise

1. Povodňová komise obce Tišice  v POVIS

Adresa: Obec Tišice, Marie Podvalové, č.p. 334, 277 15

Telefon: +420 315 696 025, fax: +420 315 696 025

E-mail: tisice@tisice.cz

Web: www.tisice.cz

poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa zaměstnání

adresa bydliště

telefon

1.

 

Končel Pavel

předseda

Starosta obce, OÚ Tišice, Marie Podvalové 334

Obecní 296,

Tišice -Chrást

OÚ 315 696 025

732 183 775

2.           

 

Veselý Pavel

místopředseda

OSVČ

Labská 78,

Tišice - Kozly

723 363 622

3.

 

Štolba Bohuslav Ing.

člen

ISŠT Mělník, učitel,

K učilišti 2566

U Lípy 51,

Tišice

ISŠT 315 627 163

728 189 728

4.

 

Hlaváček Bořivoj

člen

TIKANAS, s.r.o. Tišice

Labská 19,

Tišice - Kozly

 

602 875 539

5.

 

Zvelebil Zdeněk

člen

SPOLANA Neratovice a.s.

Labská 220

Tišice -Chrást

SPOL. 315 662 746

604 331 644

6.

 

Hlaváček Josef

člen

důchodce

Labská 19,

Tišice - Kozly

 

607 212 194

7.

 

Beran Bohuslav Ing.

člen

SPOLANA Neratovice, a.s.

Labská 150,

Tišice - Kozly

SPOL. 315 662 700

736 506 517

8.

 

Hradec Karel

člen

OSVČ

Soukromý zemědělec

Labská 10,

Tišice - Kozly

606 891 718

9.

 

Kučera Vladimír

člen

Invalidní důchodce

Pod  Chatami 0125, Tišice - Kozly

776 271 205

10.

 

Franc Václav

člen

 

NEXT Praha

Na Doubí 55

Tišice - Kozly

603 463 185

11.

 

Cvrk Antonín

člen

důchodce

Mělnická 46, Tišice

728 786 333

12.

 

Ether Josef

člen

důchodce

Na Pastvičkách 42 Tišice

721 031 768


2. Povodňová komise obce s rozšířenou působností ORP Neratovice

Adresa: MěÚ Neratovice, Kojetická, č.p. 1028, 277 11

Telefon: +420 315 650 333

Fax: +420 315 682 052

E-mail: meu@neratovice.cz

Webwww.neratovice.cz  

Předsedkyně PK: Mgr. Lenka Mrzílková

Telefon pracoviště: +420 315 650 333 - ústředna, +420 315 650 300-1

mobil.: +420 602 334 455


příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Mgr. Mrzílková, Lenka

předseda

MěÚ Neratovice, Kojetická 1028

315 650 300-1

602 334 455

Ing. Svoboda, Petr

místopředseda

MěÚ Neratovice, Kojetická 1028

315 650 334-5

606 418 879

Ing. Hrodek, Tomáš

člen

MěÚ Neratovice, Kojetická 1028

315 650 302-3

724 279 115

Bc. Tichota, Miroslav

člen

Městský úřad Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice

315 650 339

603 735 379

Ing. Dušková, Věra

člen

MěÚ Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice

315 650 326

724 520 560

Ing. Drága, Ladislav, KŘ

člen

Městský úřad Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice

315 650 307

728 230 912

Bc. Gottfried, Ludvík

člen

MěÚ Neratovice, Kojetická 1028

315 650 448

724 272 535

Ing. Svobodová, Danuše

člen

MěÚ Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice

315 650 304-5

702 131 256

Npor. Bc. Nicek, Petr

člen

HZS Stč. kraje Kladno, ÚO Mělník, PS Neratovice, Kostomlatského sady 24

950 897 121

950 897 111

724 180 562

Npor. Bc. Kladiva, Jan

člen

OO PČR, 5. května 205, Neratovice

315 682 007

725 067 131

Kulík, Miroslav

člen

SPOLANA a.s., Neratovice, Práce 657

315 665 058

315 661 111

736 506 525

Novák Libor

člen

Povodí Labe s.p., Brandýs nad Labem

315 903 531

725 393 123

Majer, Jiří

člen

Povodí Vltavy, s.p., Vodní Dílo Vraňany

315 792 101

724 170 455

 

3. Povodňová komise Středočeského kraje

Adresa: Praha 5, Zborovská, č.o. 11, 150 21

Telefon: +420 257 280 156, +420 950 870 444

Fax: +420 257 280 313, +420 950 870 150

E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz; opis@sck.izscr.cz

Webwww.kr-stredocesky.cz


příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Ing. Petera, Miloš

předseda

Hejtmanství Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

257280227

MVDr. Císař, Zdeněk

člen

Krajská veterinární správa,Černoleská 1929, Benešov

317742045

Mgr. Georgiev, Robert

člen

KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

257280606

Ing. Kendík, Tomáš

člen

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

221401461

Ing. Keřka, Josef Ph.D.

člen

KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

257280396

JUDr. Krýsa, Ivo

člen

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

234118215

Kudláček, Michal

člen

Státní plavební správa, pobočka Praha, P.O.BOX 28 Jankovcova 4 170 04 Praha 7 - Holešovice

234637420

Ing. Kurka, Daniel

člen

ČHMÚ-pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany

244032550,-2545

Bc. Lejsalová, Eva DiS.

člen

Magistrát hl.m.Prahy, nám. Franze Kafky1,110 00 Praha 1

236002950

Ing. Matula, Martin

člen

Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

416707857

Ing. Navrátil, Luboš

člen

KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

257280156

ppor. Robek, Václav

člen

Krajské ředitelství policie Stč.kraje, Poříční oddělení Slapy, Třebenice 49, 252 09 Třebenice

974882760

Ing. Řehák, Pavel

člen

Povodí Labe, s.p.,

495088700

plk. Ing. Svatoš, Miloslav

člen

HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

950870102

prap. Šulc, Pavol

člen

KVV Stč.kraje, VZ 3131, U Sluncové 395/4, 186 00 Praha 8

973206157


4. Povodňová komise ČHMÚ Centrální předpovědní pracoviště

Adresa: Na Šabatce, čp. 17, Praha 4 Komořany

E-mail: vaclav.dvorak@chmi.cz

Webwww.chmi.cz

Předseda: Dvořák Václav, Ing., Ph.D.

Tel. pracoviště: +420 244 032 700, mobil: +420 602 626 390


5. Další související povodňové komise (přímý vliv)


PK města Neratovice (Labe)

Adresa: Neratovice, Kojetická č.p. 1028, 277 11

Telefon - ústředna: +420 315 650 333

E-mail: meu@neratovice.cz, web: www.neratovice.cz  

Předseda: Mgr. Mzílková Lenka

Tel. pracoviště: +420 315 650 300-1, mobil: 602 334 455


PK Kostelec nad Labem (Labe)

Adresa: Kostelec nad Labem, nám. Komenského, č.p. 1, 277 13

Telefon: +420 326 981 083

E-mail: josef.chalupa@kostelecnlab.cz, web: www.kostelecnlab.cz   

Předseda: Chalupa, Josef

Tel.: +420 326 700 645, mobil: +420 606 651 554


PK obce Ovčáry (Labe)

Adresa: Ovčáry, č.p. 41, 277 14

Telefon: +420 315 696 100

E-mail: obec.ovcary@ovcary.cz, web: www.ovcary.cz  

Předseda: Josef Hromada

Tel.: +420 315 696 100


PK obce Libiš (Labe)

Adresa: Libiš, Mělnická, č.p. 579, 277 11

Telefon: +420 315 682 748, fax: +420 315 687 553

E-mail: info@libis.cz, web: www.libis.cz

Předseda: Zdeněk Mráz

Tel.: +420 315 682 748, mobil: +420 724 181 129


PK obce Všetaty (Košatecký potok)

Adresa: Všetaty, T. G. Masaryka, č.p. 69, 277 16

Telefon: +420 315 696 140, fax: +420 315 696 395

E-mail: ouvsetaty@razdva.cz, web: www.mestys-vsetaty.cz

Předseda: Miroslav Baloun

Tel.: +420 315 696 140


PK obce Tuhaň (Labe)

Adresa: Tuhaň, č.p. 91, 277 41

Telefon: +420 315 685 074, fax: +420 315 685 074

E-mail: obec.tuhan@worldonline.cz, web: www.tuhan.cz 

Předseda: Marcela Čechová

Tel.: +420 315 685 074, mobil: +420 724 179 513