Organizace dopravy


Při povodních je předpoklad zaplavení a následné uzavírky místní komunikace ve směru do obce Tuhaň (ulice Mělnická, lokalita Červený Mlýn), vedoucí napříč toku Košátecký potok.

Železniční trať Praha - Turnov nebude zatopena, hlavní přístupové komunikace do obce - tj. ulice Mělnická, Boleslavská, Kostelecká nebudou zatopeny, proto není nutné náhradní dopravu zajišťovat. 

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.


Dopravní omezení v povodňovém plánu obce 535222 Tišice​

Id. omezení

Obec

Název omezení

Popis omezení

Vodní tok

Poloha
říční km

1600

Tišice

Silnice III/24421

Při rozvodnění Labe (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice III/24421 (ulice Hlavní) mostu 24421-5 v katastru Mlékojedy.

Labe (100010000100)

849.5

1601

Tišice

Silnice II/331 směr Tuhaň

Při rozvodnění Košáteckého potoka (průtok Q100), je předpodklad zaplavení silnice II/331 a mostů 331-001 a 331-002 v katastru obce Tišice.

Košátecký p. (113060000100)

1.835

DOPRAVNÍ OMEZENÍ TIŠICE v POVIS - neprůjezdná místa - zatopené úseky místních komunikací


Objízdné trasy v povodňovém plánu obce 535222 Tišice

Id. objízdné trasy

Obec

Název objízdné trasy

Popis objízdné trasy

654

Tišice

Objízdná trasa silnice II/331 směr Tuhaň

Objízdná trasa bude vedena ve směru do obce Přívory po silnici III/24421 a III/24422.

655

Tišice

Objízdná trasa silnice III/24421

Objízdná trasa bude vedena ve směru do Kostelce nad Labem po silnicích II/331, II/244 a II/101.

OBJÍZDNÉ TRASY TIŠICE v POVIS - alternativní spojení