Povodňová komise obce TišicePovodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Neratovice. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Tišice, Marie Podvalové č.p. 334

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Tišice

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Tišice a v součinnosti s HZS STČ.


Povodňová komise obce Tišice

Obec Tišice, Marie Podvalové č.p. 334, 277 15  Tišice

tel.: +420 315 696 025

e-mail: tisice@tisice.cz

web:  www.tisice.cz


Seznam členů PK obce Tišice  odkaz na POVIS

poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa zaměstnání

adresa bydliště

telefon

1.

 

Končel Pavel

předseda

Starosta obce, OÚ Tišice, Marie Podvalové 334

Obecní 296,

Tišice -Chrást

OÚ 315 696 025

732 183 775

2.           

 

Veselý Pavel

místopředseda

OSVČ

Labská 78,

Tišice - Kozly

723 363 622

3.

 

Štolba Bohuslav Ing.

člen

ISŠT Mělník, učitel,

K učilišti 2566

U Lípy 51,

Tišice

ISŠT 315 627 163

728 189 728

4.

 

Hlaváček Bořivoj

člen

TIKANAS, s.r.o. Tišice

Labská 19,

Tišice - Kozly

 

602 875 539

5.

 

Zvelebil Zdeněk

člen

SPOLANA Neratovice a.s.

Labská 220

Tišice -Chrást

SPOL. 315 662 746

604 331 644

6.

 

Hlaváček Josef

člen

důchodce

Labská 19,

Tišice - Kozly

 

607 212 194

7.

 

Beran Bohuslav Ing.

člen

SPOLANA Neratovice, a.s.

Labská 150,

Tišice - Kozly

SPOL. 315 662 700

736 506 517

8.

 

Hradec Karel

člen

OSVČ

Soukromý zemědělec

Labská 10,

Tišice - Kozly

606 891 718

9.

 

Kučera Vladimír

člen

Invalidní důchodce

Pod  Chatami 0125, Tišice - Kozly

776 271 205

10.

 

Franc Václav

člen

 

NEXT Praha

Na Doubí 55

Tišice - Kozly

603 463 185

11.

 

Cvrk Antonín

člen

důchodce

Mělnická 46, Tišice

728 786 333

12.

 

Ether Josef

člen

důchodce

Na Pastvičkách 42 Tišice

721 031 768