Analýza časových možností


U nížinných toků lze povodeň úspěšně předpovídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby. Povodí Labe patří k nížinné oblasti, lze tedy povodeň předvídat v předstihu relativně správně na základě hydrometeorologické předpovědní služby. Vysoké vodní stavy se vyskytují zejména na jaře při tání sněhu a v létě po dlouhotrvajících přívalových srážkách. Rychlost postupu čela povodňové vlny viz. Tab.5


U toku Košáteckého p. na území obce Tišice - má povodeň náhlý, rychlý a krátkodobý charakter, převážně po vydatných letních srážkách lokálního charakteru, příp. po náhlém oteplení a tání sněhu v jarním období, provázeném deštěm. Tyto povodňové situace na základě předpovědní služby prakticky nelze předvídat. Proto by měly být řešeny operativní činností povodňové komise obce Tišice. Do této kategorie povodní se řadí i povodně z přívalových srážek (bleskové povodně), které vznikají po dlouhotrvajících vydatných deštích, které se drží na jednom místě.  Povodňová ochrana v těchto oblastech by měla být zaměřena na pravidelnou a účinnou prevenci a na okamžité informování obyvatel při riziku výskytu těchto povodní.


Tab. 5   Postupové doby povodňových průtoků na řece Labe

Tok

Ze stanice

Do stanice

Vzdálenost [km]

Doba postupu [hod.]

Rychlost [km/hod.]

Labe

Pardubice

Brandýs n. Labem

103,0

18,0 – 62,0

5,72 – 1,61

Labe

Přelouč

Brandýs n. Labem

87,0

16,0 – 55,0

5,43 – 1,58

Labe

Kolín

Brandýs n. Labem

55,0

6,0 – 17,0

9,13 – 3,23

Labe

Nymburk

Brandýs n. Labem

32,0

5,0 – 12,0

6,40 – 2,66


Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe v Hradci Králové a samozřejmě informace poskytované ČHMÚ.