Řeka Labe a její přítokyŘeka Labe

Délka toku                                        L = 1154 km

Plocha povodí                                  P = 144055 km²

Průměrný průtok                               Q = 104 m³/s

Srážky                                               průměrná 700 mm (stoletá 1240 mm)

Pramen                                              Krkonoše ve výšce 1386 m n.m.

Ústí                                                    Severní moře (Hamburk) ve výšce 0 m n. m.

Hydrologické pořadí:                           1-05-04

                                                           1-05-04-0340

                                                           1-05-04-0360


Průběh toku Labe

Labe, které je naší nejvýznamnější řekou, pramení v nadmořské výšce 1386 m v rašeliništi na Labské louce, v těsném sousedství státní hranice s Polskem. Pod Labskou boudou spadá Labským vodopádem do Labského dolu. Mezi jeho největší přítoky (s průměrným průtokem přes 20 m3/s) patří Orlice, Jizera, Vltava a Ohře.

Na území Středočeského kraje do Labe přitéká zleva Doubrava, Výrovka a Vltava, zprava Cidlina, Mrlina a Jizera. Středočeský kraj opouští v ř. km 826,5 až 823,3 u obce Horní Počaply. Dále protéká Ústeckým krajem a v ř. km 729,5 až 726,2 tvoří státní hranici s Německem. Do Severního moře pak Labe ústí u Hamburku. Celková délka toku je 1154 km, z toho 370,2 km v ČR, 205 km v Středočeském kraji. Celková plocha povodí činí 144 055 km2. Od Chvaletic je řeka výrazně regulovaná. Na Labi je řada vodních děl, z nichž nejčastější jsou zdymadla sloužící pro lodní dopravu. Labe je souvisle splavné od Chvaletic až po ústí. Vodní tok Labe je ve správě Povodí Labe s.p. Hradec Králové, závod Střední Labe, provoz Mělník.

Přítoky Labe na k.ú. Tišice

Tok Labe má v zájmovém území několik malých přítoků, mezi nimiž jsou menší potoky a bezejmenné přítoky. Významnějším pravostranným přítokem je Košátecký potok.Košátecký potok

Hydrologické pořadí:             1-05-04-037

        1-05-04-0550 v ústí

ID toku:                                113 060 000 100                 ID toku (CEVT):       10 100 086

Délka toku:                           43,5 km (délka na k.ú. Tišice 1,342 km)

Správa VT:                           Povodí Labe, s.p. Hradec Králové

Povodí Košáteckého potoka je protáhlého tvaru, s plochou 218,3 km2, odvodňované kromě samotného páteřního Košáteckého potoka ještě několika dalšími, dílčími vodními toky – Tišickým, Jelenickým, Střížovickým potokem a občasným tokem Hluboká. Sledované povodí je ve své jižní polovině (od ústí do řeky Labe, zhruba po obec Košátky) součástí nížinné a rovinaté oblasti, typické pro polohy v rámci široké údolní nivy Labe. Košátecký potok na své cestě z pramenné oblasti na pomezí Jizerské tabule a jihovýchodního okraje Polomených hor postupně protéká do níže položených lokalit Mělnické kotliny. Ve sníženině mezi svědeckým Turbovickým a Cecemínským hřbetem koryto potoka pokračuje dále k jihu do oblasti Staroboleslavské roviny, kde v široké nivě ústí do Labe. Jde o pravostranný přítok Labe, do něhož se vlévá nedaleko města Neratovice, v nadmořské výšce 160 m. Původní pramennou oblast potoka lze nalézt ve vzdálenosti 43,5 km od ústí, na katastrálním území města Mšena (zhruba 333 m n. m.).Tišický potok

Hydrologické pořadí:          1-05-04-0540

ID toku:                                113 230 000 100                 ID toku (CEVT):       10 185 643

Délka toku:                           43,5 km (délka na k.ú. Tišice 3,796 km)

Správa VT:                           Povodí Labe, s.p. Hradec Králové

Tišický potok pramení severně od obce Všetaty, odkud teče jižním směrem na úroveň Tišic a stáčí se severozápadním směrem. Protéká severně od Tišic, kde se vlévá jako levostranný přítok do Košáteckého potoka.Kozelská tůň

Hydrologické pořadí:          1-05-04-0360

ID toku:                                113 050 000 500                 ID toku (CEVT):       10 182 857

Délka toku:                           2,34 km

Správa VT:                           Státní pozemkový úřad

Kozelská tůň protéká jižně od obce Tišice, odkud teče severním směrem přes intravilán obce Tišice, zde se stáčí severozápadním směrem. Protéká stejnojmennou vodní nádrží Kozelská tůň (Staré Labe) nacházející se mezi obecními částmi Kozly a Mlékojedy, pod zdymadlem Lobkovice se vlévá jako pravostranný přítok do Labe.Bezejmenný tok ID

Hydrologické pořadí:          1-05-04-0360

ID toku:                                113 050 001 200     ID toku (CEVT):                   10 182 858

Délka toku:                           1,95 km

Správa VT:                           Státní pozemkový úřad

Tento bezejmenný tok protéká intravilánem obce Tišice, odkud teče západním směrem podél VN Písník Tišice přes k.ú. Neratovice, zde se u Spolany Neratovice vlévá jako pravostranný přítok do Labe.