Popis správního území obce TišiceOÚ Tišice, Marie Podvalové, č.p. 334, 277 15

Telefon: +420 315 696 025

Fax: +420 577 991 165

web: www.tisice.cz  


Zeměpisné souřadnice (WGS 84):                      50°15'37.846" s.š.   14°33'28.253" v.d.

Geografické souřadnice katastru:                       50°17'23.734" s.š.   14°32'24.006" v.d.

                                                                       50°14'6.456" s.š.      14°33'55.959" v.d.


Nadmořská výška:                                       167 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :           Balt po vyrovnání (Balt p.v.).


Rozloha území katastru obce je 1 271 ha.

 • Orná půda                          669 ha
 • Zahrady                             65 ha
 • Ovocné sady                      8 ha
 • Trvalé travní porosty           104 ha
 • Zemědělská půda               846 ha
 • Lesní půda                        155 ha
 • Vodní plochy                      55 ha
 • Zastavěné plochy               34 ha
 • Ostatní plochy                    181 ha

Počet obyvatel obce k 1. 1. 2014 činí 2134, z toho:

 • Děti do 14 - ti let                                      416
 • Ekonomicky aktivní (14 – 59 let)               1264
 • Ekonomicky neaktivní (60 a více)              454

Zásobování vodou a energiemi: